• Blijf op de hoogte van het actuele nieuws, huuraanbod en projecten van Stadsherstel Historisch Rotterdam via onze nieuwsbrief.
Stichting Vrienden Van

Stadsherstel Historisch Rotterdam

huren in Rotterdamse monumenten

Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. verhuurt diverse ruimtes op verschillende locaties in Rotterdam. Het gaat hierbij altijd om monumentale of beeldbepalende gebouwen. Het verhuuraanbod varieert maar bestaat onder andere uit kantoor- of werkruimte, archief- of opslagruimte en een klein aantal woningen. Hiernaast treft u de locaties aan die op dit moment beschikbaar zijn. Voor meer informatie over onze panden verzoeken wij u contact met ons op te nemen : nvdv@stadsherstel-rotterdam.nl of 010 240 0999.

Bekijk aanbod

Stadsherstel Historisch Rotterdam

Rotterdams erfgoed in de steigers

Het restaureren van monumenten is bepaald geen sinecure en in de Rotterdamse praktijk al helemaal niet. Rotterdam kent gelukkig relatief veel restauratiearchitecten (waar helaas niet alle monumentenbezitters gebruik van maken), maar nauwelijks restauratie-aannemers. De meeste Rotterdamse aannemers willen graag 'vernieuwen en weer mooi maken', terwijl behoud van historisch materiaal bij restauratie juist voorop moet staan. Het vinden van de juiste uitvoerende partijen heeft Stadsherstel zich in de loop der jaren eigen gemaakt, evenals de wijze van opdrachtgeverschap. Stadsherstel werkt bij de voorbereiding en uitvoering van restauraties en onderhoud conform de richtlijnen en voorschriften van de Stichting ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). Bij een herbestemmingsopgave laat Stadsherstel in een vroeg stadium, veelal voorafgaand aan mogelijke verwerving van een (rijks)monument, altijd een bouw- en cultuurhistorisch onderzoek verrichten door een gekwalificeerd bureau. De uitkomst van het onderzoek vormt de basis voor de zoektocht naar nieuwe functiemogelijkheden en het ontwerp dat daar bij hoort. Niels van der Vlist, directeur, en Menno Spoormaker, bouwkundig manager, zijn verantwoordelijk voor de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden. Beiden hebben een ruime ervaring op het gebied van restaureren, herbestemmen en onderhouden van monumenten.

Bekijk projecten

Stadsherstel Historisch Rotterdam

Rotterdams erfgoed op de kaart gezet

Stadsherstel Historisch Rotterdam heeft 17 historische gebouwen in eigendom, waarvan 11 de status van rijkmonument hebben. Het betreft onder andere het Henkespand in historisch Delfshaven, het Heinekengebouw in oud-Crooswijk, het Wytpand in Delfshaven, Heerenhuis de Heuvel in het Park, het voormalig Douanekantoor op de Kop van Zuid (Hotel Pincoff’s) en Huize Brenninkmeijer in het Centrum. Daarnaast is Stadsherstel eigenaar van 12 als rijksmonument beschermde beeldhouwwerken horende bij landgoed De Tempel in Overschie.

Bekijk gebouwen