• Blijf op de hoogte van het actuele nieuws, huuraanbod en projecten van Stadsherstel Historisch Rotterdam via onze nieuwsbrief.

mei 2024

Actueel Verduurzaming van monumenten

Stadsherstel Rotterdam heeft de verduurzaming van haar monumenten al langer hoog in het vaandel staan en neemt de laatste jaren steeds meer verduurzamingsprojecten onder handen. Dit is niet alleen noodzakelijk vanuit klimaatdoelstellingen, maar is ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten aantrekkelijk te houden.

Begin dit jaar zijn in het Dutch Pinball Museum in de Dubbelde Palmboom verduurzamingsmaatregelen getroffen. Zo is de sterk verouderde luchtbehandelingsinstallatie vervangen  door een WTW-installatie en op het dak zijn 30 zonnepanelen geplaatst met de mogelijkheid om nog uit te breiden. De zonnepanelen zijn perfect georiënteerd op het zuiden zonder enige belemmering, waardoor ze volop energie kunnen leveren. En dat is mooi meegenomen in een museum vol historische flipperkasten. Het WTW-systeem is CO2 gestuurd en wordt gecombineerd met het verwarmingssysteem in het gebouw. Hiermee wordt het gasverbruik voor het verwarmen aanzienlijk teruggebracht.  
De verduurzamingswerkzaamheden gaan gepaard met een verdubbeling van de capaciteit van het museum (van 2 naar 4 verdiepingen). Binnenkort leest u daar meer over.

In het voormalig burgerweershuis tegenover de Dubbelde Palmboom in Historisch Delfshaven staat het rijksmonument Voorhaven 57 uit 1762. Oorspronkelijk gebouwd als woonhuis, maar het heeft lange tijd dienst gedaan als een hervormd burgerweeshuis (met een vergroting in de jaren ’20). Ruim 260 jaar later biedt het dak van dit rijksmonument dusdanig veel ruimte voor zonnepanelen, dat het totaal jaarlijkse elektraverbruik van de huidige gebruikers kan worden opgewekt. De groep gebruikers bestaat uit diverse creatieve ondernemers die hier hun designstudio of werkplaats voor designproducten hebben. Aangezien zij overdag werkzaam zijn, zal veel opgewekte zonne-energie direct worden gebruikt. Naast een lagere energierekening zorgt deze investering voor een CO2 besparing van bijna 9.000 kg per jaar. 
Later dit jaar zal er onder andere nog gewerkt worden aan het verbeteren van de kierdichting van de grote schuiframen om het energieverbruik voor het verwarmen te verminderen.

De bovengenoemde verduurzamingsprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door een Duurzame Monumenten-lening van het  Nationaal Restauratiefonds.

De Routekaart Verduurzaming Monumenten
De monumentensector wil verduurzamen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De verduurzaming van monumenten is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar is ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, ook bij toenemende energiekosten, in de toekomst aantrekkelijk te houden. Organisaties uit de monumentensector, van overheden tot adviesbureaus, bundelen hun activiteiten onder de noemer Routekaart Verduurzaming Monumenten.
De Samenwerkingsorganisatie Monumenten (SOM), waarin naast Stadsherstel Rotterdam alle stadsherstelorganisaties en andere monumenteneigenaren als lid vertegenwoordigd zijn, is deelnemer aan deze routekaart. De Routekaart Verduurzaming Monumenten bevat de gezamenlijke strategie van alle betrokken organisaties om te komen tot verduurzaming van monumenten en daarmee
tot de nodige CO₂-reductie. Het verduurzamen van de monumenten staat centraal, maar zeker zo belangrijk is het behoud van de monumentale waarden en het in gebruik houden van monumenten. De Routekaart Verduurzaming Monumenten is een van de twaalf Routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. Al die Routekaarten samen moeten leiden tot het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs voor de maatschappelijk vastgoedsector. De betrokken organisaties uit de monumentensector willen een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 realiseren, als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. Daarbij moet er een balans
gevonden worden tussen energie- efficiëntie (eerst besparen, dan opwekken), kostenefficiëntie en behoud van monumentale waarden. Zo zorgen wij samen voor toekomstbestendig erfgoed.