• Blijf op de hoogte van het actuele nieuws, huuraanbod en projecten van Stadsherstel Historisch Rotterdam via onze nieuwsbrief.

organisatie

Stadsherstel Historisch Rotterdam ambassadeur van Rotterdams erfgoed

Verantwoord behouden & exploiteren

Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. (SHR) heeft tot doel het op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze behouden en exploiteren van monumentale en beeldbepalende gebouwen in Rotterdam e.o. Herbestemmen en restaureren is hierbij nadrukkelijk aan de orde. De gebouwen worden verhuurd als kantoor- , bedrijfs- of horecaruimte. Ook worden er enkele woningen verhuurd door Stadsherstel Rotterdam

In sommige gevallen treedt Stadsherstel als adviseur op voor derden (bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam of woningcorporaties) op het gebied van restauratie en herbestemmingsmogelijkheden. Stadsherstel Rotterdam is lid van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en de Landelijke Federatie Het behouden Huis, de koepelvereniging voor ruim 30 Stadsherstellen in Nederland.

Monumentaal erfgoed vertelt ons het verhaal van de stad en de regio. Het verbindt onze gemeenschappelijke geschiedenis met het heden en met ons dagelijks leven. 

Door ons monumentale erfgoed in ere te herstellen en te behouden, dragen we bij aan het in stand houden van het DNA van een stad. De gedeelde cultuurhistorische waarden, bieden ons houvast en geven een gevoel van herkenning en trots. Monumenten zijn daarmee van grote sociale impact. Monumenten hebben daarnaast ook een belangrijke esthetische waarde. Ze laten zien dat er nog steeds plaats is voor historische schoonheid en voegen daarmee iets toe aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Ze maken deze mooier en interessanter. 

Stadsherstel Rotterdam is een kleine, flexibele organisatie met momenteel vijf vaste medewerkers. Daarnaast werken er medewerkers op freelance basis onder andere met verschillende bouw- en restauratiedeskundigen. De organisatie wordt gekenmerkt door een Rotterdamse ‘no-nonsense’ mentaliteit met veel praktijkkennis op het gebied van restaureren, herbestemmen en financiën. In sommige gevallen blijft de rol van Stadsherstel beperkt tot ‘adviseur’ voor derden op het gebied van restauratie en herbestemming.

Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. werd in 1980 opgericht om actief bij te gaan dragen aan het behoud van historisch erfgoed in de stad Rotterdam. Bezorgdheid over het toenmalige gemeentelijk beleid met betrekking tot monumenten en historische structuren was een belangrijke drijfveer. Hoewel een ‘stichting’ als rechtsvorm meer zou passen bij de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie, is er gekozen voor een ‘Naamloze vennootschap (N.V.) om op deze wijze het bedrijfsleven meer te kunnen te betrekken door het uitgeven van aandelen. Stadsherstel Rotterdam kan zo eigen vermogen opbouwen dat noodzakelijk is voor het verwerven en restaureren van historisch erfgoed.

Haalbaarheidsonderzoeken, restauraties en herbestemmingen worden gefinancierd uit gestort aandelenkapitaal van de aandeelhouders, maar ook uit subsidies, laagrentende en marktconforme leningen en eenmalige bijdragen. 

Sinds januari 2018 is Stadsherstel Historisch Rotterdam NV geregistreerd als POM (Professionel Organisatie voor Monumentenbehoud).

De POM-status is de erkenning van de Nederlandse overheid dat een monumentenorganisatie haar kerntaak op een professionele wijze verricht: het in standhouden van beschermd monumentaal erfgoed. De toekenning is dan ook een bevestiging van de visie van Stadsherstel op het gebied van restauratie en onderhoud van het Rotterdams erfgoed. Stadsherstel is de enige organisatie met de POM-status in de regio Rijnmond en samen met de Rijnlandse Molenstichting (uit Leiden) de enige in Zuid-Holland.
Het borgen van de kwaliteit van de werkzaamheden is de basis voor het bestaan van Stadsherstel Rotterdam. Deze verantwoordelijkheid is een belangrijke basis voor draagvlak bij aandeelhouders, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Rotterdam (met in het bijzonder Bureau Monumenten) en de provincie Zuid Holland. Dankzij de groei van Stadsherstel Rotterdam heeft deze kwaliteitsborging zich steeds verder kunnen ontwikkelen.

Visie op kwaliteit van werkzaamheden/restauratie-ethiek
Stadsherstel Rotterdam stelt te allen tijde het behoud van cultureel erfgoed centraal bij haar werkzaamheden. Daarom werkt zij bij de voorbereiding en uitvoering van restauraties en onderhoud volgens de principes van de stichting ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg www.stichtingerm.nl). Ter toelichting volgt hieronder wat deze principes behelzen. 
Restaureren is het revalideren en vitaliseren van bestaand gebouwd cultuurgoed. Terughoudendheid van ingrijpen is per definitie het beginsel van cultuurbehoud. Het uitgangspunt is daarom dat zoveel mogelijk van het oorspronkelijke materiaal behouden moet blijven, omdat dit immers de fysieke drager is van de cultuurhistorische waarde die het monument maakt tot wat het is. Desondanks vraagt restauratie dikwijls om interventies, waarbij het noodzakelijk kan zijn dat er toch ingrijpender maatregelen worden getroffen die leiden tot het vervangen van historisch materiaal. Bij de uitvoering van de werkzaamheden vergewist Stadsherstel Rotterdam zich er daarom altijd vooraf van wat per afzonderlijk onderdeel van het werk de gewenste aanpak is. Daarbij dienen de algemeen gangbare en in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) Onderhoud en Restauratie Monumenten opgenomen ethische afwegingen m.b.t. behoud cultuurhistorische waarden van het object als uitgangspunt.


Ook jij kan fiscaal voordelig bijdragen aan het behoud van Rotterdamse monumenten!

Met elkaar kunnen we monumenten in Rotterdam óók voor toekomstige generaties redden, restaureren, herbestemmen en publiekstoegankelijk maken. De Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam helpt Stadsherstel Rotterdam om deze doelen te verwezenlijken. De vrienden kunnen jouw hulp daarbij uiteraard gebruiken. Je kan ons op veel verschillende manieren steunen, het is zelfs mogelijk dat je beslist aan welk doel of project je een bijdrage wilt geven. Iedere gift is van harte welkom!

 • ABN AMRO Bank N.V.
 • AD NieuwsMedia B.V.
 • AM Assets B.V.
 • AM Holding Vastgoedontwikkeling B.V.
 • Amvest Participaties II B.V.
 • Aon Groep Nederland B.V.
 • Anthony Veder Investeringsmaatschappij B.V.
 • ASR Deelnemingen N.V.
 • ASR Schadeverzekering N.V
 • Beheermaatschappij De Heyde B.V.
 • Blauwhoed Groep B.V.
 • Bontenbal Bouw B.V.
 • BPD Ontwikkeling B.V.
 • Breesaap B.V.
 • C & A Nederland C.V.
 • Coöperatieve Rabobank Rotterdam U.A.U.A.
 • Deutsche Bank AG
 • Dr. F.L. van Vliet
 • Drs. J.Th. Bernard
 • Dura Vermeer Bouw Heyma B.V.
 • EDGE Projectontwikkeling B.V.
 • Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V.
 • FixPlan B.V.
 • G.T. van Waning Holding B.V.
 • Gansoord B.V.
 • Gemeente Rotterdam
 • Groene Energie Administratie B.V.
 • H.D. Projectrealisatie B.V.
 • Heijmans Vastgoed B.V.
 • Heineken Nederland B.V.
 • HILLGATE Investments B.V.
 • Historisch Genootschap Roterodamum
 • Hollandsche Beton Groep N.V.
 • ING Bank N.V.
 • J.P. van Eesteren B.V.
 • Kolpa VVS Beheer B.V.
 • Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
 • Koninklijke Vopak N.V.
 • Koninklijke Woudenberg Ameide B.V.
 • Leyten Vastgoedontwikkeling B.V.
 • LSI Participations B.V.
 • Maasmond Application Holding B.V.
 • Maersk Holding B.V.
 • Manhave Vastgoed B.V.
 • Middelland Beheer B.V.
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • NEXT Real Estate B.V.
 • NSI Vastgoed B.V.
 • Parc Makelaars B.V.
 • PortionPack Holland B.V.
 • ProDelta Holding B.V.
 • REI Fund Netherlands B.V.
 • Rodamco Nederland Winkels B.V.
 • Royal Imtech N.V.
 • Simmons & Simmons LLP
 • Smit Internationale Beheer B.V.
 • Stichting Administratiefonds Volkskracht
 • Stichting Elise Mathilde Fonds
 • Stichting Havensteder
 • Stichting Job Dura Fonds
 • Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam
 • Stichting Oranje Fonds
 • Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam (STOER)
 • Stichting Vestia Groep
 • Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam
 • Stichting Woonbron
 • Stichting Woonstad Rotterdam
 • TBI Holdings B.V.
 • Unilever PLC
 • Van der Vorm Vastgoed Holding B.V.
 • Van Nieuwpoort Groep B.V.
 • Van Omme & De Groot Participatiemaatschappij B.V.
 • Van Oord Nieuwe Maas B.V.
 • Van Zon Consultancy B.V.
 • Vesteda Project B.V.
 • Volker Bouwmaatschappij B.V.
 • Vopak Nederland B.V.
 • W. Warnar Beheer B.V.

Naast reguliere samenwerkingspartners zijn er partners die de doelstellingen van Stadsherstel Rotterdam steunen door werkzaamheden tegen een aangepast tarief voor Stadsherstel Rotterdam te verrichten. Momenteel zijn dit:

 • Houthoff (notariële zaken)
 • Kneppelhout & Korthals Advocaten (juridische zaken)
 • Briq Real Estate (verhuur kantoorruimte)
 • PWC (fiscale zaken)
 • Round Square (verfspeciaalzaak)

Stadsherstel Rotterdam legt verantwoording af aan een Raad van Commissarissen bestaande uit 5 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de organisatie zonder bezoldiging.

 • D.A. Sperling – voorzitter
 • J. Buijs
 • H.N.C.M. van Disseldorp
 • W.J.H. Koster
 • J.R. Kuyper
 • A. Leijten

Ben je op zoek naar werkruimte in een pand met historie? Kan je als eigenaar van een Rotterdams monument hulp gebruiken bij restauratie of herbestemming? Of wil je Stadsherstel financieel steunen? Neem dan gerust contact met ons op:

info@stadsherstel-rotterdam.nl of 010 240 0999.

Ben je huurder en wil je melding maken van een gebrek, stuur dan een mail naar beheer@stadsherstel-rotterdam.nl met daarin:

 • contactgegevens
 • uitleg over het geconstateerde gebrek
 • duidelijke foto’s van het gebrek

Stadsherstel zal dan spoedig contact opnemen.

Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?
Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief