• Blijf op de hoogte van het actuele nieuws, huuraanbod en projecten van Stadsherstel Historisch Rotterdam via onze nieuwsbrief.

Rijksmonument

Zakkendragershuisje Voorstraat 13 3024 RS, Delfshaven

Het Zakkendragershuisje is in 2019 aangekocht van de gemeente Rotterdam met de ambitie het rijksmonument een publiekstoegankelijke functie te geven en  achterstallig onderhoud uit te voeren. De publiekstoegankelijkheid werd geborgd door het te verhuren aan stichting Het Zakkendragershuisje met theatergezelschap Drijfzand als belangrijkste gebruiker. Drijfzand produceert kleinschalige theatervoorstellingen die in het rijksmonument worden uitgevoerd voor een klein publiek.

Nadat in 2019 een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd in het pand – ten behoeve van het snel in gebruik kunnen nemen door het theatergezelschap – zijn de herstelwerkzaamheden in 2021 grootschaliger aangepakt. Zo zijn de gevelankers behandeld, is er nogal wat houtrot hersteld en ook werd het nodige schilderwerk uitgevoerd, zowel binnen als buiten. Daarnaast is de tegelvloer op de begane grond hersteld, werd de zolder geïsoleerd en is de pantry vervangen. En tot slot zijn de voorzieningen vernieuwd ten behoeve van de brandveiligheid.

Aan de hand van bestudering van oude foto’s van het Zakkendragershuisje is in het bouwhistorisch onderzoek geconcludeerd dat alleen de entreedeur en het naastgelegen raamkozijn uit de periode van 1654 stammen, het jaar waaruit het Zakkendragershuisje dateert. Ze zijn in elk geval ouder dan de laatste uitgevoerde restauratie in de periode 1960-1964. Bij de kleurhistorische verkenning zijn op de luiken van het raamkozijn naast de entreedeur slechts weinig verflagen aangetroffen, net als op het raamhout en het raamkozijn. Dat zou kunnen duiden op vervanging, maar ook is het mogelijk dat de verflagen er ooit volledig zijn afgeschuurd. De entreedeur bevatte wel het nodige aantal verflagen, maar er is gerede twijfel of de oudste verflaag dateert ui 1654. De oudste kleur op de deur is een donkergroen, de verfkleuren op de kozijnen en het raamhout waren van een lichte beige kleur. De luiken zijn in een recent verleden voorzien van de kleur ossenbloedrood aan de binnenzijde en een groene kleur aan de buitenzijde.
Bij de historische kleuranalyse van de binnenzijde zijn niet veel verflagen aangetroffen, op basis waarvan wordt vermoed dat deze bij de restauratie in 1960-1964 zijn vervangen.

Op basis van deze informatie heeft Willianne van der Sar (Color & Conservation) een kleuradvies samengesteld dat zoveel mogelijk eer doet aan de context van het monument. Naast het herstellen van details zoals passende grepen en krukken op ramen en deuren, zorgen de kleuren voor een kloppend geheel.