• Blijf op de hoogte van het actuele nieuws, huuraanbod en projecten van Stadsherstel Historisch Rotterdam via onze nieuwsbrief.

Beeldhouwwerken

Beelden buitenplaats De Tempel Delftweg 182, Overschie

Samen met het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs behoort buitenplaats De Tempel tot een van de laatst bewaarde buitenplaatsen van de stad Rotterdam. Op veel buitenplaatsen zijn de baroktuinen met de bijbehorende tuinbeelden verdwenen. Bijzonder aan De Tempel en Nieuw Rhodenrijs is dat hier verschillende tuinstijlen, zoals de 18e eeuwse geometrische stijl, de 19e eeuw landschapsstijl, en de vroeg 20e eeuwse architectonische tuinstijl, naast elkaar te beleven zijn. Ook een deel van de oorspronkelijke en nationaal waardevolle beeldencollectie is er nog.
De tuinbeelden met diepzinnige thema’s werden altijd zeer weloverwogen gekozen en opgenomen in het tuinplan; altijd als onderdeel van het grotere geheel.

Met de beeldencollectie, tuinornamenten en gebouwen telt De Tempel een indrukwekkend aantal Rijksmonumenten. Als onderdeel van het herstel van De Tempel worden de historische beelden in opdracht van Stadsherstel Historisch Rotterdam door MeestersIn gerestaureerd en hierna in de tuin teruggeplaatst. Waar mogelijk en voor zover bekend op de oorspronkelijke plek. Voor veel beelden is die oorspronkelijke plek niet bekend. In dat geval is gekozen voor een passende, representatieve plek.
De (Bentheimer) zandstenen beelden dateren voor een belangrijk deel uit de 18e eeuw. Ze zijn uniek in kwaliteit, aldus de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vanwege het zeer fijne beeldhouwwerk en de gaafheid waardoor sommige details, zelfs na enige eeuwen, nog steeds goed zichtbaar zijn.

De tuinen van De Tempel zijn eigendom van gemeente Rotterdam en in beheer bij de boswachters van Natuurmonumenten. De komende jaren werken gemeente en Natuurmonumenten aan het herstel van de buitenplaats.