• Blijf op de hoogte van het actuele nieuws, huuraanbod en projecten van Stadsherstel Historisch Rotterdam via onze nieuwsbrief.

september 2021

Actueel BIJZONDERE EXPOSITIE TUINBEELDEN

De beeldencollectie van Buitenplaats de Tempel – in eigendom van Stadsherstel Rotterdam – is prachtig en van nationaal belang. De expositie “De Tuinbeelden van landgoed De Tempel” in museum Oud-Overschie neemt je mee in de geschiedenis van deze buitenplaats.

Samen met het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs behoort buitenplaats De Tempel tot een van de laatst bewaarde buitenplaatsen van de stad Rotterdam. Op veel buitenplaatsen zijn de baroktuinen met de bijbehorende tuinbeelden verdwenen. Bijzonder aan De Tempel en Nieuw Rhodenrijs is dat hier verschillende tuinstijlen, zoals de 18e eeuwse geometrische stijl, de 19e eeuw landschapsstijl, en de vroeg 20e eeuwse architectonische tuinstijl, naast elkaar te beleven zijn. Ook een deel van de oorspronkelijke en nationaal waardevolle beeldencollectie is er nog.

Beeldencollectie van nationaal belang
De tuinbeelden met diepzinnige thema’s werden altijd zeer weloverwogen gekozen en opgenomen in het tuinplan; altijd als onderdeel van het grotere geheel. Later werden veel buitenplaatsen ontmanteld, beelden zijn afzonderlijk van elkaar verkocht. Van de oorspronkelijke samenhang was niet veel meer over. Dat is ook bij De Tempel gebeurd. Gelukkig zijn enkele oorspronkelijke tot de geometrische tuin behorende beelden wel bewaard gebleven. In de 19e eeuw begonnen de toenmalige eigenaren beelden te kopen van andere plekken, waardoor de collectie werd uitgebreid met waardevolle 18e-eeuwse beelden van elders.

Historische tuinbeelden gerestaureerd en beschermd voor de toekomst
Met de beeldencollectie, tuinornamenten en gebouwen telt De Tempel een indrukwekkend aantal Rijksmonumenten.
Als onderdeel van het herstel van De Tempel worden de historische beelden in opdracht van Stadsherstel Historisch Rotterdam door MeestersIn gerestaureerd en hierna in de tuin teruggeplaatst. Waar mogelijk en voor zover bekend op de oorspronkelijke plek. Voor veel beelden is die oorspronkelijke plek niet bekend. In dat geval is gekozen voor een passende, representatieve plek.
De (Bentheimer) zandstenen beelden dateren voor een belangrijk deel uit de 18e eeuw. Ze zijn uniek in kwaliteit, aldus de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vanwege het zeer fijne beeldhouwwerk en de gaafheid waardoor sommige details, zelfs na enige eeuwen, nog steeds goed zichtbaar zijn.

De tuinen van De Tempel zijn eigendom van gemeente Rotterdam en in beheer bij de boswachters van Natuurmonumenten. De komende jaren werken gemeente en Natuurmonumenten aan het herstel van de buitenplaats. Gemeente Rotterdam en Natuurmonumenten zijn in 2019 en 2020 begonnen met het herstel en de recreatieve ontwikkeling van Buitenplaats De Tempel en Nieuw Rhodenrijs. Ook de komende jaren werken ze aan de restauratie van deze bijzondere plek in Oud-Overschie. De monumentale geometrische voor- en achtertuin van De Tempel, vijvers en paden worden hersteld. Verder worden de historische bruggen en hekken in het park met zorg gerestaureerd. Ook de zwanenvijver, daterend uit de eerste helft van de achttiende eeuw, krijgt een opknapbeurt. Boswachter Communicatie en Beleven bij Natuurmonumenten Natascha Hokke: “Uiteraard houden we met het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met de natuur. Daarom wordt het werk zorgvuldig en in fasen uitgevoerd, in een tijdsbestek van jaren. Zo doen we dat, als van Rijkswege erkende Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM), bij al onze waardevolle buitenplaatsen in Nederland. Aan behoud en versterking van het leefgebied voor vleermuizen besteden we vanzelfsprekend eveneens uiterste zorg.”

Naast de herstelwerkzaamheden wordt ook de recreatieve toegankelijkheid van Buitenplaatsen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs verbeterd. Zo is er een nieuwe entree met parkeerplaatsen. Vrijwillige boswachters heten je in de weekenden enthousiast welkom en vertellen graag bij het mobiele informatiepunt wat er op de buitenplaats te zien is. Er staat tijdens deze weekenden ook een foodtruck in de boomgaard waar bezoekers een hapje en drankje kunnen nuttigen. Restauratie en herbestemming van de monumentale gebouwen op De Tempel zal worden uitgevoerd door de nieuwe eigenaar, zorgaanbieder Golden Years. Ook zal Golden Years op één of enkele plekken nieuwbouw realiseren, goed ingepast in de monumentale omgeving en binnen de kaders die hiertoe door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden gesteld.

Voor meer informatie over openingstijden van museum Oud-Overschie zie link