Contact

Bent u op zoek naar werkruimte in een pand met historie? Kunt u als eigenaar van een Rotterdams monument hulp gebruiken bij restauratie of herbestemming? Of wilt u Stadsherstel financieel steunen? Neemt u dan gerust contact met ons op:

info@stadsherstel-rotterdam.nl of 010 240 0999.

Bent u huurder en wilt u melding maken van een gebrek, stuurt u dan een mail naar beheer@stadsherstel-rotterdam.nl met daarin:

 • uw contactgegevens.
 • uitleg over het geconstateerde gebrek.
 • duidelijke foto’s van het gebrek.

Stadsherstel zal daarna contact met u opnemen.

[meer/minder]

Stadsherstel Historisch Rotterdam

ambassadeur van Rotterdams erfgoed

Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. (SHR) heeft tot doel het op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze behouden en exploiteren van monumentale en beeldbepalende gebouwen in Rotterdam e.o. Herbestemmen en restaureren is hierbij nadrukkelijk aan de orde. De gebouwen worden verhuurd als kantoor- , bedrijfs- of horecaruimte. Ook worden er enkele woningen verhuurd door Stadsherstel Rotterdam.

In sommige gevallen treedt Stadsherstel als adviseur op voor derden (bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam of woningcorporaties) op het gebied van restauratie en herbestemmingsmogelijkheden.

Stadsherstel Rotterdam is, samen met circa 45 andere monumentenbeheerorganisaties, lid van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en de Landelijke Federatie Het behouden Huis, de koepelvereniging voor ruim 30 Stadsherstellen in Nederland. Naast kennisuitwisseling tussen de leden vormt met name de FIM een belangrijke spreekbuis voor erfgoedorganisaties richting de nationale overheid.

www.fimnederland.nl
http://www.federatiebehoudenhuis.nl

[meer/minder]

De Ambassadeurs

[meer/minder]

Achtergrond en organisatie

Achtergrond Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. werd in 1980 opgericht om actief bij te gaan dragen aan het behoud van historisch erfgoed in de stad Rotterdam. Bezorgdheid over het toenmalige gemeentelijk beleid met betrekking tot monumenten en historische structuren was een belangrijke drijfveer. Hoewel een ‘stichting’ als rechtsvorm meer zou passen bij de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie, is er gekozen voor een ‘Naamloze vennootschap (N.V.) om op deze wijze het bedrijfsleven meer te kunnen te betrekken door het uitgeven van aandelen. Stadsherstel Rotterdam kan zo eigen vermogen opbouwen dat noodzakelijk is voor het verwerven en restaureren van historisch erfgoed.

Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. heeft 21 historische gebouwen (in totaal circa 19.000 m2) in eigendom waarvan 15 door de status van rijksmonument bescherming genieten. Voorbeelden van rijksmonumenten zijn het Henkespand in Historisch Delfshaven, het Heinekengebouw in oud Crooswijk, het Wytpand in Delfshaven, Heerenhuis De Heuvel in het Park en het voormalig Douanekantoor op de Kop van Zuid (Hotel Pincoff’s). Daarnaast is Stadsherstel eigenaar van 12 als rijksmonument beschermde beeldhouwwerken horende bij landgoed De Tempel in Overschie.

Organisatie Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. is een kleine flexibele organisatie met momenteel zes vaste medewerkers. Daarnaast werken zijn er medewerkers op freelance basis onder andere met verschillende bouw- en restauratiedeskundigen. De organisatie wordt gekenmerkt door een Rotterdamse ‘no-nonsense’ mentaliteit met veel praktijk kennis op het gebied van restaureren, herbestemmen en financiën. Haalbaarheidsonderzoeken, restauraties en herbestemmingen worden gefinancierd uit subsidies, laagrentende en marktconforme leningen, eenmalige bijdragen en uit gestort aandelenkapitaal van de aandeelhouders. In sommige gevallen blijft de rol van Stadsherstel beperkt tot ‘adviseur’ voor derden op het gebied van restauratie en herbestemming.

Eind 2017 heeft de Raad voor Cultuur aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het advies gegeven om Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. aan te wijzen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM-status). De POM-status is de erkenning van de Nederlandse overheid dat een monumentenorganisatie haar kerntaak op een professionele wijze verricht: het in stand houden van beschermd monumentaal erfgoed. De toekenning is dan ook een bevestiging van de visie van Stadsherstel op het gebied van restauratie en onderhoud van het Rotterdams erfgoed. Stadsherstel is de enige organisatie met de POM-status in de regio Rijnmond en samen met de Rijnlandse Molenstichting (uit Leiden) de enige in Zuid-Holland.

Stadsherstel Rotterdam legt verantwoording af aan een Raad van Commissarissen bestaande uit 7 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van de organisatie zonder bezoldiging
Raad van Commissarissen: G.J. Woudenberg, president-commissaris, H. van Disseldorp, W.J.H. Koster, J. de Mooij, J. Buijs en J. Kuyper

[meer/minder]

Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam (ANBI)

Ook u kunt fiscaal voordelig bijdragen aan het behoud van Rotterdamse monumenten!
Met elkaar kunnen we monumenten in Rotterdam óók voor toekomstige generaties redden, restaureren, herbestemmen en publiekstoegankelijk maken. De Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam helpt Stadsherstel Rotterdam om deze doelen te verwezenlijken. De vrienden kunnen uw hulp daarbij uiteraard gebruiken. U kunt ons op veel verschillende manieren steunen, het is zelfs mogelijk dat u beslist aan welk doel of project een bijdrage wilt geven. Iedere gift is van harte welkom! Zo kunt u bijvoorbeeld schenken ten behoeve van de restauratie van het Karottenfabriekje of de tuinbeelden van landgoed De Tempel, maar ook aan het onderhoud van de molens aan de Kralingse Plas

Culturele ANBI en fiscaal voordeel
De stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting indien uw bedrijf een schenking doet.  Stadsherstel Rotterdam betaalt geen belasting over uw gift. Uw bijdrage wordt dus volledig ingezet om voor bovenstaande doelen te verwezenlijken. Tot en met 2017 geldt er volgens de nieuwe Geefwet bovendien een extra aftrekmogelijkheid omdat Stadsherstel een culturele ANBI zijn. Lees hieronder meer over de mogelijkheden en bereken uw eigen aftrekmogelijkheden via www.schenken.nl.

 

[Bezoek website]
[meer/minder]

Aandeelhouders

 • ABN AMRO Bank N.V.
 • AD NieuwsMedia B.V.
 • AM Holding Vastgoedontwikkeling B.V.
 • Amvest Participaties II B.V.
 • Aon Groep Nederland B.V.
 • ASR Deelnemingen N.V.
 • ASR Schadeverzekering N.V.
 • Beheersmaatschappij De Heijde B.V.
 • Blauwhoed Groep B.V.
 • Bontenbal Bouw B.V.
 • Breesaap B.V.
 • C & A Nederland C.V.
 • Coöperatieve Rabobank Rotterdam U.A.
 • Deutsche Bank AG (kantoor Amsterdam)
 • Dordtse Vastgoed- en Investeringsmaatschappij B.V.
 • Dr. F.L. van Vliet
 • Drs. J.Th. Bernard
 • Dura Participatie B.V.
 • Dura Vermeer Bouw Heyma B.V.
 • DVB Bank SE
 • Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V.
 • FixPlan B.V.
 • Gemeente Rotterdam
 • Groene Energie Administratie B.V.
 • H.D. Projectrealisatie B.V.
 • Heijmans Vastgoed B.V.
 • Heineken Nederland B.V.
 • HILLGATE Investments B.V.
 • Historisch Genootschap Roterodamum
 • Hollandsche Beton Groep N.V.
 • ING Bank N.V.
 • J.P. van Eesteren B.V.
 • Kolpa VVS Beheer B.V.
 • Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
 • Koninklijke Vopak N.V.
 • Koninklijke Woudenberg Ameide B.V.
 • Leyten Vastgoedontwikkeling B.V.
 • LSI Participations B.V.
 • Maasmond B.V.
 • Maersk Holding B.V.
 • Manhave Vastgoed B.V.
 • Middelland Beheer B.V.
 • NEXT Real Estate B.V.
 • NSI Vastgoed B.V.
 • OVG Projectontwikkeling B.V.
 • Parc Makelaars B.V.
 • PortionPack Holland B.V.
 • ProDelta Holding B.V.
 • Rabo Vastgoedgroep Holding N.V.
 • REAAL Schadeverzekeringen N.V.
 • REI Fund Netherlands B.V.
 • Rodamco Nederland Winkels B.V.
 • Royal Imtech N.V.
 • Simmons & Simmons LLP
 • Smit Internationale Beheer B.V.
 • Stichting Administratiefonds Volkskracht
 • Stichting Elise Mathilde Fonds
 • Stichting Gansoord
 • Stichting Havensteder
 • Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam
 • Stichting Oranje Fonds
 • Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam (STOER)
 • Stichting Vestia Groep
 • Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed Rotterdam
 • Stichting Woonbron
 • Stichting Woonstad Rotterdam
 • TBI Holdings B.V.
 • Unilever N.V.
 • Van der Vorm Vastgoed Holding B.V.
 • Van Omme & De Groot Participatiemaatschappij B.V.
 • Van Waning Bouw B.V.
 • Van Zon Consultancy B.V.
 • Vesteda Investment Management B.V.
 • Volker Bouwmaatschappij B.V.
 • Vopak Nederland B.V.
 • W. Warnar Beheer B.V.
[meer/minder]

Partners

Naast reguliere samenwerkingspartners zijn er partners die de doelstellingen van Stadsherstel Rotterdam steunen door werkzaamheden tegen een aangepast tarief voor Stadsherstel Rotterdam te verrichten. Momenteel zijn dit:

 • Houthoff-Buruma (notariële zaken)
 • Kneppelhout & Korthals Advocaten (juridische zaken)
 • Briq Real Estate (verhuur kantoorruimte)
 • PWC (fiscale zaken)
[meer/minder]
SHR verwerft POM status

SHR verwerft POM status

16 april 2018
Lees verder

De monumentenzorg heeft baat bij eigenaren die goed voor hun monument zorgen. Monumentenorganisaties die eigenaar zijn van minimaal 20 rijksmonumenten kunnen een professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM) worden. Met deze status wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. Voor…

Actueel Erfgoedlogies aan de Kralingse Plas

Erfgoedlogies aan de Kralingse Plas

6 december 2018
Lees verder

Stadsherstel Rotterdam is gestart met de bouwkundige werkzaamheden aan de voormalige molenaarswoning aan de Kralingse Plas. In deze woning, die onderdeel uitmaakt van een historisch molencomplex waar snuiftabak en specerijen werden geproduceerd, komen twee erfgoedlogies studio’s. Naar verwachting worden de…

Actueel Heerenhuys de Heuvel weer zichtbaar

Heerenhuys de Heuvel weer zichtbaar

6 december 2018
Lees verder

Het Heerenhuys de Heuvel in het Park bij de Euromast wordt door steeds meer bezoekers gevonden. Niet alleen om lekker iets te eten of te drinken bij Dudok in het Park maar ook om te genieten van de prachtige…

Actueel “Jonge Buskens” feestelijk geopend na restauratie

“Jonge Buskens” feestelijk geopend na restauratie

6 december 2018
Lees verder

Restauratie Schiekade 77 “Jonge Buskens” is officieel opgeleverd! Wethouder Bas Kurvers en directeur Stadsherstel Rotterdam Niels van der Vlist mochten gezamenlijk het groen-witte lint doorknippen waarna alle genodigden het prachtige eindresultaat konden bewonderen. Zowel het exterieur als het interieur van…