Beelden landgoed De Tempel

Delftweg, Overschie

Share

Tuinbeelden op landgoed De Tempel

De Tempel is een oud landgoed, gelegen aan de Schie en dateert uit de 17e eeuw. Gemeente Rotterdam is sinds 1948 eigenaar van het landgoed en de daarbij behorende historische tuin. In de tuin bevinden zich een aantal (Bentheimer) zandstenen beelden die voor een belangrijk deel uit de 18e eeuw dateren. De beelden, onder andere van Apollo, Diana, Hercules en Flora, zijn zomer 2013 door Stadsherstel overgenomen van de gemeente Rotterdam.

De beelden zijn uniek in kwaliteit, aldus de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vanwege het zeer fijne beeldhouwwerk en de gaafheid waardoor sommige details, zelfs na enige eeuwen, nog steeds goed zichtbaar zijn. De meeste beelden zijn gemaakt tussen 1740 en 1750 en van een aantal beelden is zelfs de beeldhouwer zeer waarschijnlijk bekend; J.P. Bauerscheit de Jonge.

Toen Stadsherstel de beelden in eigendom kreeg heeft zij ook de verplichting op zich genomen om deze daar waar nodig te restaureren en hen regulier te onderhouden.

Op dit moment worden een tweetal beelden, Artemis en Apollo, gerestaureerd door de Universiteit van Antwerpen, faculteit ontwerpwetenschappen.

  • Object Beelden landgoed De Tempel
  • Adres Delftweg 182 Kaart
  • Bouwjaar 18e eeuw
  • Architect zeer waarschijnlijk J.P. Bauerscheit de Jonge
  • Gerestaureerd Ja, 2015
  • door Universiteit van Antwerpen, faculteit ontwerpwetenschappen
  • Type Beeldhouwwerken